Menu

ĐÈN SẠC LED DUHAL (DET20) ĐÈN SẠC LED DUHAL (DET20)

ĐÈN SẠC LED DUHAL (DET20) Mã SP :  DET20 Đ​èn​ Sạc​ sử​ dụng​ bóng LED Công suất:   7 W Kích thước  (mm):   150x100x300 Điện á...

Đọc thêm »

ĐÈN PIN LED KHẨN CẤP DUHAL (DET15) ĐÈN PIN LED KHẨN CẤP DUHAL (DET15)

ĐÈN PIN LED KHẨN CẤP DUHAL (DET15) Mã SP :  DET15 Đèn pin LED sử dụng 3 pin AA thông dụng Dùng liên tục từ 15-40 giờ

Đọc thêm »

Ổ CẮM DÙNG MỘT TAY DUHAL - BỘ CHIA ĐIỆN 4 ĐƯỜNG (ZCD420) Ổ CẮM DÙNG MỘT TAY DUHAL - BỘ CHIA ĐIỆN 4 ĐƯỜNG (ZCD420)

Ổ CẮM DÙNG MỘT TAY DUHAL - BỘ CHIA ĐIỆN 4 ĐƯỜNG (ZCD420) Mã SP :  ZCD420 - Thiết kế nhỏ gọn đảm bảo không chiếm nhiều diện tích ...

Đọc thêm »

Ổ CẮM DÙNG MỘT TAY DUHAL - BỘ CHIA ĐIỆN 4 ĐƯỜNG (ZCD410) Ổ CẮM DÙNG MỘT TAY DUHAL - BỘ CHIA ĐIỆN 4 ĐƯỜNG (ZCD410)

Ổ CẮM DÙNG MỘT TAY DUHAL - BỘ CHIA ĐIỆN 4 ĐƯỜNG (ZCD410) Mã SP :  ZCD410 - Thiết kế nhỏ gọn đảm bảo không chiếm nhiều diện tích ...

Đọc thêm »

Ổ CẮM DÙNG MỘT TAY DUHAL - BỘ CHIA ĐIỆN 4 ĐƯỜNG (ZCD142) Ổ CẮM DÙNG MỘT TAY DUHAL - BỘ CHIA ĐIỆN 4 ĐƯỜNG (ZCD142)

Ổ CẮM DÙNG MỘT TAY DUHAL - BỘ CHIA ĐIỆN 4 ĐƯỜNG (ZCD142) Mã SP :  ZCD142 - Thiết kế nhỏ gọn đảm bảo không chiếm nhiều diện tích ...

Đọc thêm »

Ổ CẮM DÙNG MỘT TAY DUHAL - BỘ CHIA ĐIỆN 3 ĐƯỜNG (ZCD320) Ổ CẮM DÙNG MỘT TAY DUHAL - BỘ CHIA ĐIỆN 3 ĐƯỜNG (ZCD320)

Ổ CẮM DÙNG MỘT TAY DUHAL - BỘ CHIA ĐIỆN 3 ĐƯỜNG (ZCD320) Mã SP :  ZCD320 - Thiết kế nhỏ gọn đảm bảo không chiếm nhiều diện tích sử...

Đọc thêm »

Ổ CẮM DÙNG MỘT TAY DUHAL - BỘ CHIA ĐIỆN 3 ĐƯỜNG (ZCD310) Ổ CẮM DÙNG MỘT TAY DUHAL - BỘ CHIA ĐIỆN 3 ĐƯỜNG (ZCD310)

Ổ CẮM DÙNG MỘT TAY DUHAL - BỘ CHIA ĐIỆN 3 ĐƯỜNG (ZCD310) Mã SP :  ZCD310 - Thiết kế nhỏ gọn đảm bảo không chiếm nhiều diện tích sử...

Đọc thêm »

Ổ CẮM DÙNG MỘT TAY DUHAL - BỘ CHIA ĐIỆN 3 ĐƯỜNG (ZCD132) Ổ CẮM DÙNG MỘT TAY DUHAL - BỘ CHIA ĐIỆN 3 ĐƯỜNG (ZCD132)

Ổ CẮM DÙNG MỘT TAY DUHAL - BỘ CHIA ĐIỆN 3 ĐƯỜNG (ZCD132) Mã SP :  ZCD132 - Thiết kế nhỏ gọn đảm bảo không chiếm nhiều diện tích sử d...

Đọc thêm »

Ổ CẮM DÙNG MỘT TAY DUHAL - BỘ CHIA ĐIỆN 2 ĐƯỜNG (ZCD220) Ổ CẮM DÙNG MỘT TAY DUHAL - BỘ CHIA ĐIỆN 2 ĐƯỜNG (ZCD220)

Ổ CẮM DÙNG MỘT TAY DUHAL - BỘ CHIA ĐIỆN 2 ĐƯỜNG (ZCD220) Mã SP :  ZCD220 - Thiết kế nhỏ gọn đảm bảo không chiếm nhiều diện tích sử dụn...

Đọc thêm »

Ổ CẮM DÙNG MỘT TAY DUHAL - BỘ CHIA ĐIỆN 2 ĐƯỜNG (ZCD210) Ổ CẮM DÙNG MỘT TAY DUHAL - BỘ CHIA ĐIỆN 2 ĐƯỜNG (ZCD210)

Ổ CẮM DÙNG MỘT TAY DUHAL - BỘ CHIA ĐIỆN 2 ĐƯỜNG (ZCD210) Mã SP :  ZCD210 - Thiết kế nhỏ gọn đảm bảo không chiếm nhiều diện tích sử dụn...

Đọc thêm »

Ổ CẮM DÙNG MỘT TAY DUHAL - BỘ CHIA ĐIỆN 2 ĐƯỜNG (ZCD122) Ổ CẮM DÙNG MỘT TAY DUHAL - BỘ CHIA ĐIỆN 2 ĐƯỜNG (ZCD122)

Ổ CẮM DÙNG MỘT TAY DUHAL - BỘ CHIA ĐIỆN 2 ĐƯỜNG (ZCD122) Mã SP :  ZCD122 - Thiết kế nhỏ gọn đảm bảo không chiếm nhiều diện tích sử dụng ...

Đọc thêm »

ĐÈN CHỐNG NỔ DUHAL (LSC228) ĐÈN CHỐNG NỔ DUHAL (LSC228)

ĐÈN CHỐNG NỔ DUHAL (LSC228) Mã SP :  LSC228 Đặc điểm: - Là loại đèn chuyên dụng trong các khu vực đặc biệt về an toàn phòng chống ...

Đọc thêm »

ĐÈN CHỐNG NỔ DUHAL (LSC128) ĐÈN CHỐNG NỔ DUHAL (LSC128)

ĐÈN CHỐNG NỔ DUHAL (LSC128) Mã SP :  LSC128 Đặc điểm: - Là loại đèn chuyên dụng trong các khu vực đặc biệt về an toàn phòng chốn...

Đọc thêm »

ĐÈN CHỐNG NỔ DUHAL (LSC240) ĐÈN CHỐNG NỔ DUHAL (LSC240)

ĐÈN CHỐNG NỔ DUHAL (LSC240) Mã SP :  LSC240 Đặc điểm: - Là loại đèn chuyên dụng trong các khu vực đặc biệt về an toàn phòng chống ...

Đọc thêm »

ĐÈN CHỐNG NỔ DUHAL (LSC140) ĐÈN CHỐNG NỔ DUHAL (LSC140)

ĐÈN CHỐNG NỔ DUHAL (LSC140) Mã SP :  LSC140 Đặc điểm: - Là loại đèn chuyên dụng trong các khu vực đặc biệt về an toàn phòng chống ch...

Đọc thêm »

ĐÈN CHỐNG NỔ DUHAL (LSC250) ĐÈN CHỐNG NỔ DUHAL (LSC250)

ĐÈN CHỐNG NỔ DUHAL (LSC250) Mã SP :  LSC250 Đặc điểm: - Là loại đèn chuyên dụng trong các khu vực đặc biệt về an toàn phòng chống cháy...

Đọc thêm »

ĐÈN CHỐNG NỔ DUHAL (LSC125) ĐÈN CHỐNG NỔ DUHAL (LSC125)

ĐÈN CHỐNG NỔ DUHAL (LSC125) Mã SP :  LSC125 Đặc điểm: - Là loại đèn chuyên dụng trong các khu vực đặc biệt về an toàn phòng chống cháy...

Đọc thêm »

ĐÈN THOÁT HIỂM DUHAL 8W (LSN) ĐÈN THOÁT HIỂM DUHAL 8W (LSN)

ĐÈN THOÁT HIỂM DUHAL 8W (LSN) Mã SP :  LSN Đặc điểm: - Loại hoạt động liên tục. - Thời gian lưu điện 2h-5h. - Thời gian nạp điện 8h....

Đọc thêm »

ĐÈN THOÁT HIỂM DUHAL 1W (LSD) ĐÈN THOÁT HIỂM DUHAL 1W (LSD)

ĐÈN THOÁT HIỂM DUHAL 1W (LSD) Mã SP :  LSD Đặc điểm: - Loại hoạt động liên tục. - Thời gian lưu điện 2h-5h. - Thời gian nạp điện 8h....

Đọc thêm »

ĐÈN THOÁT HIỂM DUHAL 16W (LSD) ĐÈN THOÁT HIỂM DUHAL 16W (LSD)

ĐÈN THOÁT HIỂM DUHAL 16W (LSD) Mã SP :  LSD Đặc điểm: - Loại hoạt động liên tục. - Thời gian lưu điện 2h-5h. - Thời gian nạp điện 8h...

Đọc thêm »
 
Top